Privacy verklaring

Privacyverklaring Newblend B.V.
Newblend B.V., gevestigd te Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Newblend B.V. verwerkt:
Newblend B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Newblend B.V. (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

De manier waarop Newblend B.V. gegevens verzamelt:
Newblend B.V. verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. Newblend B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of op grond van een overeenkomst die je met Newblend B.V. hebt gesloten.

Met welk doel Newblend B.V. persoonsgegevens verwerkt:
Newblend B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen (momenteel staat de site nog niet open voor betalingen maar we zijn wel voornemens dit aan te passen);
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang Newblend B.V. persoonsgegevens bewaart:
Newblend B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens van relaties: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Newblend B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Newblend B.V. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Newblend B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Newblend B.V. gebruikt:
Newblend B.V. gebruikt functionele en technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Newblend B.V.;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Newblend B.V. een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Newblend B.V. van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@newblend.nl. Newblend B.V. reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe Newblend B.V. persoonsgegevens beveiligt:
Newblend B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@newblend.nl.

Top